Sono srdca

Ochorenia srdca postihujú psy bez rozdielu plemena a preto sme sa rozhodli, že naše psy podrobíme aj tomuto neinvazívnemu vyšetreniu, aby sme mali istotu, že nebudeme šíriť v chove žiadne dedičné ochorenia. 

Echokardiografické vyšetrenie

Echokardiografické vyšetrenie je ultrasonografické vyšetrenie srdca. Používa sa pri diagnostike a terapii ochorení srdca, veľkých ciev a perikardu. Týmto vyšetrením sa dá zistiť veľkosť a tvar srdca, posúdiť všetky chlopne, ktoré rozdeľujú jednotlivé oddiely srdca a zhodnotiť funkciu srdca ako pumpy. Vďaka nemu sa dá vypočítať mnoho dôležitých parametrov, ako napríklad minútový výdaj srdca (množstvo krvi vypumpované zo srdca za minútu) a ejekčná frakcia (množstvo krvi vypumpované zo srdca počas jedného úderu srdca - hodnota udávaná v percentách).

Za použitia Dopplera je možné zhodnotiť prietoky v srdci a veľkých žilách. Farebný Doppler pomáha posúdiť komunikácie medzi jednotlivými oddielmi srdca a funkčnosť jednotlivých chlopní (ich nedostatočné uzatvorenie – regurgitáciu alebo nedostatočné otvorenie – stenózu).

Ultrasonografické vyšetrenie srdca je vhodné na diagnostikovanie vrodených anomálií srdca a veľkých ciev, na diagnostikovanie získaných štrukturálnych ochorení srdcových chlopní. Toto vyšetrenie pomáha nájsť ochorenia srdcovej svaloviny, ale i ochorenia perikardu a veľkých ciev vchádzajúcich a vychádzajúcich zo srdca. 

© 2024 Alba Patronus. All rights reserved.
Powered by Webnode Cookies