RTG (SA, OCD, LTV,PL)

Do chovu máme povinné RTG lakťových a bedrových kĺbov. No keď už máme psa prispaného, využijeme to a skontrolujeme ďalšie dedičné ochorenia kostrového aparátu, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť život psa a môžu byť prenesené na potomstvo. Postupne po konzultácii s ostatnými chovateľmi zisťujeme, aké problémy pohybového aparátu sa u plemena vyskytujú a preto naše prvé psy majú prevažne základné rtg vyšetrenia a tie najmladšie už snáď všetko, čo sa dalo.


SA- SPONDYLÓZA

Spondylóza psa je degeneratívne ochorenie chrbtice, pri ktorom dochádza k tvorbe osteofytov (kostných výrastkov) najmä na ventrálnej (spodnej) a laterálnej (bočnej) strane tela stavcov. Osteofyty sa môžu časom spájať a vytvárať premostenia medzistavcových priestorov, čo v konečnom dôsledku vedie k zrastaniu stavcov, zníženiu pohyblivosti a bolestivosti chrbtice.

K akútnemu zhoršeniu príznakov môže dôjsť pri zachladení chrbtice (ležanie v prievane, kúpanie v studenej vode) alebo po nadmernej fyzickej námahe. Pes zle skočí alebo urobí prudký pohyb, kostné výrastky sa do seba zaryjú, čo spôsobí psovi bolesť. Bolesť môže pretrvávať, keďže dochádza k opuchu okolitých tkanív a tlaku na nervy vystupujúce z miechy cez medzistavcové otvory chrbtice.
Najzávažnejšími klinickými príznakmi sú parézy končatín, problémy s močením a vyprázdňovaním, ku ktorým dochádza v dôsledku výraznej kompresie nervov inervujúcich príslušné oblasti.

OCD- OSTEOCHONDRÓZA

Osteochondróza je závažné ochorenie, pri ktorom dochádza k poruche pri premene chrupavky v kosť. V oblasti kĺbovej plochy sa to prejaví odchlípením časti chrupavky, vznikom priehlbiny v kĺbovej ploche a voľného telieska v kĺbe. OCD sledujeme u našich psov v oblasti ramenného kĺbu, no môže sa vyskytovať aj v lakti ako súčasť dysplázie, v kolene či pätovom kĺbe. 


 LTV- PRECHODOVÝ STAVEC 

Prechodový stavec – LTV (lumbosacral transitional vertebra) je jednou z najčastejších anomálií chrbtice. Jeho prítomnosť môže vyústiť v rozdiely v počte stavcov v jednotlivých úsekoch chrbtice. Chrbtica sa skladá zo 7 krčných, 13 hrudných, 7 bedrových, 3 krížových stavcov zrastených v krížovú kosť a rôzneho počtu chvostových stavcov, ktorý závisí od plemena. 

Prechodový stavec sa vyznačuje anatomickými charakteristikami oboch susedných oddielov chrbtice, a to jednostranne alebo obojstranne. Najväčšia pozornosť je venovaná výskytu prechodového stavca na lumbosakrálnom spojení (spojenie bedrového úseku chrbtice s krížovou kosťou), kde môže spôsobovať najviac klinických problémov.

U normálnych jedincov sú všetky bedrové stavce oddelené medzistavcovými platničkami, rovnako aj posledný bedrový stavec a krížová kosť. Medzi krížovou ani bedrovou kosťou a priečnym výbežkom posledného bedrového stavca nie je žiadny kontakt.

PL- LUXÁCIA PATELY

Luxácia pately je vývojové ochorenie kolenného kĺbu. Príčinou býva zväčša plytká kladka stehennej kosti, kedy dochádza k vybiehaniu pately z kolenného kĺbu. V prevažnej časti prípadov ide o mediálnu luxáciu, teda jabĺčko je skĺznuté na mediálnu – vnútornú stranu kolena. Laterálna luxácia je menej častá. Predpokladá sa, že za vznikom ochorenia je dedičnosť polygénneho charakteru. Občas sa môže luxácia pately vyvinúť z traumatického poranenia kolenného kĺbu.

© 2024 Alba Patronus. All rights reserved.
Powered by Webnode Cookies