RTG (HD, ED)

Počas štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach som bola svedkom toho, ako všelijako sa hodnotia rtg dysplázie lakťového a bedrového kĺbu do chovu. Nie je výnimkou, že pes s dyspláziou dostane hodnotenie 0/0 kvôli nedbanlivému posúdeniu veterinára, a preto som pre naše zvieratá vybrala veterinára, ktorého posúdenie je platné medzinárodne a je zaradený v zozname odporúčaných pod SKJ. Jeho hodnotenia sú naozaj veľmi poctivé a neodpustí ani tú najmenšiu odchýlku, nad ktorou by mnohí privreli oko. 

HD- Hip Dysplazia- takže dysplázia bedrového kĺbu u nás značená aj DBK.

Dysplázia bedrového kĺbu je degeneratívne ochorenie bedrového kĺbu charakterizované nezvratnými zmenami kĺbovej jamky a hlavice stehennej kosti. Jedná sa o dedične podmienené ochorenie, avšak vplyvy vonkajšieho prostredia významne pôsobia na fenotyp bedrového kĺbu. Na vznik DBK má u psov vplyv neprimeraná záťaž, nepriaznivé prostredie (nevhodné podlahy a povrchy) a nesprávna výživa v mladom veku. Ochorenie má rôzne stupne a prejavy.

Dysplázia bedrového kĺbu psov postihuje najmä obrie a veľké plemená, ako nemecký ovčiak, novofundlandský pes, bernský salašnícky pes, rotvajler, zlatý retriever, labradorský retriever, leonberger atď, ale objaviť sa môže u akéhokoľvek plemena. Rovnakou mierou sa vyskytuje u oboch pohlaví.

Príznaky u psov sú veľmi rôznorodé od opatrnej chôdze, cez rôzne stupne krívania, neochotu vstávať, celkovú neochotu k pohybu, vyhýbavosť voči prekážkam, slabosť zadných končatín. Zhoršenie stavu nastáva po záťaži. Klinické príznaky ochorenia nemusia vždy korešpondovať so stupňom postihnutia, to znamená že napr. aj u zvieraťa s ťažším stupňom môžu byť v začiatkoch klinicky menej výrazné. Naopak aj zviera s miernym stupňom DBK môže vykazovať výrazné odchýlky v mechanike pohybu. Často sa stáva, že majiteľ si v začiatkoch vysvetľuje neochotu k pohybu len lenivosťou, slabším temperamentom, prípadne únavou zvieraťa.

ED- Elbow Dysplazia- takže dysplázia lakťového kĺbu u nás značená aj DLK

Rovnako ako dysplázia bedrového kĺbu je to dedičné, nevrodené, vývojové ochorenie. Najčastejšie postihuje psy veľkých plemien. Na vzniku sa okrem dedičnosti, plemennej predispozície podieľa aj rýchly rast v období puberty, alebo nadbytok Ca v diéte a veľká fyzická záťaž.Posúdenie dysplázie podľa FCI

  • Stupeň A - (alebo 0) - Bez príznakov dysplázie
  • Stupeň B - (alebo 1) - Prechodný stav, takmer normálny kĺb
  • Stupeň C - (alebo 2) - Ľahká dysplázia
  • Stupeň D - (alebo 3) - Stredná dysplázia
  • Stupeň E - (alebo 4) - Ťažká dysplázia
© 2024 Alba Patronus. All rights reserved.
Powered by Webnode Cookies