MDR1

Ide o dedičné genetické ochorenie. MDR je skratka pre multi-liekovú rezistenciu. Gén
pomenovaný MDR1 kóduje dôležitý membránový proteín, ktorý sa účastní správneho
transportu rôznych látok v tele zvieraťa a bráni prieniku niektorých liekov do mozgu. Mutácia
v tomto géne má za následok, že väčšie množstvo niektorých liekov prenikne do mozgu, čím
sú psy a mačky s touto mutáciou citlivejšie na ich negatívne vedľajšie účinky, aj keď sú
podané v dávke inak neškodnej pre zdravého jedinca. 

Symptómy precitlivenosti sa prejavia, keď je liečivo prítomné v tele psa v dostatočne vysokej
koncentrácii, prenikne cez hematoencefalickú bariéru až do mozgu a nepriaznivo ovplyvní
neurologické funkcie. Medzi typické príznaky patria: rozšírené zreničky, nekoordinovaná
chôdza, mentálne defekty, zvýšené slinenie, zvracanie, slepota, tras, záchvaty, kóma, v
niektorých prípadoch až smrť. 

© 2024 Alba Patronus. All rights reserved.
Powered by Webnode Cookies