Klubová výstava 2022 - Tatranská Lomnica

17/09/2022

Zúčastnili sme sa klubovej výstavy už s oboma odchovmi a pekne sa umiestnili. Odborné oko p.rozhodcu Zamoyski nás zase raz nesklamalo.

Koda - V2 res.CAC

AURORA Alba Patronus - V1, CAC, KV, BOS

ASLAN Alba Patronus - V3

BAGHEERA Alba Patronus -VN1

BETSY Alba Patronus - VN2

BENJAMIN Alba Patronus - VN1

© 2024 Alba Patronus. All rights reserved.
Powered by Webnode Cookies