DNA

Stanovenie genetického profilu (DNA profilu) znamená určiť súbor znakov/markerov, ktoré sú pre daného jedinca charakteristické a nezameniteľné. Podľa DNA profilu je možné jedinca jednoznačne identifikovať. Profil DNA je užitočný na identifikáciu zvierat, analýzu rodičovstva, chovateľské plánovanie kríženia a vylúčenie genetických chorôb.

Zjednodušene- v slovenskom chove používame DNA profil na dokázanie, že daný jedinec je skutočne potomkom svojich rodičov. 

© 2024 Alba Patronus. All rights reserved.
Powered by Webnode Cookies