Malacky

29/03/2024

Pes sa mu držal nablízku a vyžadoval kontakt, načo ho ošetrovateľ vždy pohladil. Tento jednoduchý kontakt s človekom bol postačujúci na to, aby psom klesla hladina kortizolu takmer na normálne hodnoty. Z experimentu bolo jasné, že psy boli viac pripútaní ku svojmu ošetrovateľovi, ako ku svojmu súrodencovi z vrhu, s ktorým strávili celý svoj doterajší život spolu v koterci (Tuber a kol. 1996).  

Pes sa mu držal nablízku a vyžadoval kontakt, načo ho ošetrovateľ vždy pohladil. Tento jednoduchý kontakt s človekom bol postačujúci na to, aby psom klesla hladina kortizolu takmer na normálne hodnoty. Z experimentu bolo jasné, že psy boli viac pripútaní ku svojmu ošetrovateľovi, ako ku svojmu súrodencovi z vrhu, s ktorým strávili celý svoj doterajší život spolu v koterci (Tuber a kol. 1996).  

© 2024 Alba Patronus. All rights reserved.
Powered by Webnode Cookies